Хімічна та біоінженерія

Хімічна та біоінженерія

Підготовка фахівців в галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)