Гуманітарні науки

Гуманітарні науки

Підготовка фахівців в галузі знань 03 "Гуманітарні науки" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)