Інформаційні технології

Інформаційні технології

Підготовка магістрів в галузі знань 12 "Інформаційні технології" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)