Культура та мистецтво

Культура та мистецтво

Підготовка фахівців в галузі знань 02 "Культура та мистецтво" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)