Механічна інженерія

Механічна інженерія

Підготовка магістрів в галузі знань 13 "Механічна інженерія" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)