Міжнародні відносини

Міжнародні відносини

Підготовка магістрів в галузі знань 29 "Міжнародні відносини" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)