Охорона здоров’я

Охорона здоров’я

Підготовка фахівців в галузі знань 22 "Охорона здоров'я"  на третьому рівні вищої освіти здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)