Освіта / педагогіка

Освіта / педагогіка

Підготовка магістрів в галузі знань 01 "Освіта / педагогіка" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)