Право

Право

Підготовка фахівців в галузі знань 08 "Право" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)

Код 081 Право