Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Підготовка магістрів в галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)