Транспорт

Транспорт

Підготовка фахівців в галузі знань 27 "Транспорт" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)