Цивільна безпека

Цивільна безпека

Підготовка фахівців в галузі знань 26 "Цивільна безпека" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)