Управління та адміністрування

Управління та адміністрування

Підготовка фахівців в галузі знань 07 "Управління та адміністрування" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)