Архітектура та містобудування

Код

191

Надається державою особлива підтримка

Ні

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 3 роки - денна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Форма здобуття освіти

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної випускової роботи згідно з навчальним планом

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю займаються проектуванням, створенням, збереженням і реконструкцією архітектурних та містобудівних об'єктів і систем. Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: технік – проектувальник; кресляр; лаборант (архітектурно-містобудівної галузі); стажист-дослідник; технік з підготовки проектної документації; лаборант (освіта); помічник керівника проектної організації; помічник керівника іншого основного підрозділу; помічник керівника малого підприємства; лаборант наукового підрозділу.

Програмні результати навчання

- визначати композиційні особливості типів споруд у різні історичні періоди, особливості архітектурно-художньої виразності пам’яток архітектури;
- розпізнавати стилі архітектури; обстежувати конкретні населені місця, визначати особливості їх планування, забудови, інфраструктури, стильові ознаки, композиційні, архітектурні та образні якості будівель і споруд;
- обирати відповідні змісту проектної задачі напрями творчого методу для пошуку архітектурного рішення, проводити функціональний аналіз обʼєктів;
- комплексно аналізувати проекти містобудівних об’єктів;
- визначати відповідність проектів споруд та містобудівних об’єктів екологічним вимогам;
- готувати матеріали щодо оформлення замовлення на проектування; аналізувати умови місцевості: природно-кліматичні, гідрогеологічні, ландшафтні, забудови, інженерно-технічні, інфраструктури, транспортного зв`язку;
- виконувати комплекс обмірних робіт споруд, що підлягають реставрації, реконструкції, ремонту; збирати та систематизувати матеріали для визначення концепції вирішення проектної задачі;
- визначати на плані обмеження для будівництва, ступені сприятливості територій для сельбищних, рекреаційних та промислово - виробничих зон; виконувати розрахунки балансу території;
- розраховувати структуру населення;розраховувати мережі культурно-побутового обслуговування, автостоянок та гаражів;
- готувати матеріали до складання номенклатури споруд для забудови;
- розробляти благоустрій та озеленення територій;
- виконувати креслення генплану з показом черговості будівництва, реконструкції та благоустрою на допоміжних схемах;
- розробляти генеральні плани архітектурних об`єктів; аналізувати економічну ефективність варіантів проектних рішень для обгрунтування вибору з альтернатив;
- створювати та розробляти проекти різних типів житлових будинків, громадських будівель і споруд;
- проектувати об`єкти ландшафтної архітектури; розробляти архітектурні елементи і деталі;
- проектувати інтер’єри будівель та споруд різних типологічних груп; розробляти архітектурні конструкції будівель та споруд;
- виконувати демонстраційні макети;
- визначати відповідність виконання будівельних та оздоблювальних робіт проектній документації та корегувати діяльність виконавців;
- аналізувати стан споруди щодо виявлення вад зовнішнього виду опорядження, кольору, архітектурних деталей, стан благоустрою та озеленення ділянки.

Практика/Стажування

навчальні практики (обмірна та геодезична, художньо- ознайомлювальна) і виробничі практики (проектна, переддипломна)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

мобільності:продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету

Доступ до подальшого навчання

Архітектура та містобудування
  • 4.2/5 rating (5 votes)
  • Зміни внесені: 04 липня 2023