Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Код

174

Освітні програми

  • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин);

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає;

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом;

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю займаються створенням та експлуатацією систем автоматизації технологічних процесів, установок та агрегатів, які забезпечують підтримку обраного режиму функціонування.

Програмні результати навчання

Проводити аналіз технічних умов на проектування пристроїв, а також раціонального варіанту побудови систем автоматики; проектувати типові задавачі та регулятори, розробляти елементи конструкції пристроїв за допомогою ліцензійного програмного забезпечення, оформляти необхідну проектно-конструкторську технічну документацію; орієнтуватись у варіантних підходах щодо вибору методу проектування функціонального вузла системи автоматизації при забезпеченні заданих технічних та метрологічних характеристик при мінімальній складності обчислень; розробляти структуру моделі системи автоматизації, та будувати моделі її елементів; розробляти імітаційні моделі систем керування; здійснювати тестування та метрологічну повірку технічних засобів автоматизації; вирішувати задачі ідентифікації керованого об’єкта шляхом побудови його нейромоделі та розроблення нейромережевого алгоритму управління відповідно до обраного критерію якості; синтезувати адаптивні алгоритми управління технологічними  об’єктами з використанням  технологій штучних   нейронних мереж і нечіткої логіки; здійснювати моделювання в середовищах математичних пакетів відповідно до особливостей задачі моделювання; використовувати функціональні можливості середовищ програмування програмованих логічних контролерів (ПЛК) на усіх стадіях життєвого циклу програмного забезпечення; відлагоджувати програмне забезпечення для ПЛК засобами емуляторів, тестувати програмне забезпечення в ручному режимі та розробляти програмні модулі для автоматичного тестування; проектувати системи автоматизованої розробки сигналів

Практика/Стажування

Під час навчання в університеті студенти проходять виробничу практику із автоматизації технологічних процесів на виробничих підприємствах та в проектних організаціях. Під час практики на виробництві студенти закріплюються за кваліфікованими спеціалістами

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою;

Професійні профілі випускників

Випускник може займати первинні посади:

  • інженер-дослідник з автоматизованих систем керування виробництвом;
  • інженер-дослідник з механізації та автоматизації виробничих процесів;
  • інженер з налагодження й випробувань систем автоматизації;
  • інженер з ремонту технічних засобів автоматизації.
  • 4.3/5 rating (3 votes)
  • Зміни внесені: 26 квітня 2023