Назва галузі

Транспорт

Автомобільний транспорт

Код

274

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

  • "Автомобільний транспорт"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна, 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна, 3 роки - заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит

Загальний профіль програми

Розуміти завдання інженерно-технічної служби, основи трудового і транспортного законодавства;
- знати конструкції сучасних автомобілів, їх технічне обслуговування і ремонт;
- знання сучасних принципів проектування автомобілів та методик розрахунків механізмів, використання комп’ютерної графіки;
- володіння методами техніко-економічних розрахунків у галузі, раціональних прийомів пошуку і використання науково-технічної інформації;
- проводити теоретичні і експериментальні дослідження в галузі;
- використовувати професійно-орієнтовані знання і практичні навички з планування і організації технічного обслуговування, діагностування та ремонту рухомого складу; - розробляти та реалізовувати рекомендації щодо впровадження нових технологічних процесів, технологічного обладнання та спорядження;
- реалізовувати заходи щодо запобігання виробничому травматизму і професійних захворювань, захисту навколишнього середовища;
- визначати економічну ефективність та соціально-відповідальні наслідки прийнятих рішень в галузі автомобільного транспорту;
- здатність та обґрунтовувати вирішення проблемних виробничих ситуацій на автомобільному транспорті; знаходити рішення щодо узгодження всіх видів діяльності суб’єктів господарювання

Доступ до подальшого навчання

Автомобільний транспорт
  • 3.7/5 rating (12 votes)
  • Зміни внесені: 22 червня 2023