Назва галузі

Транспорт

Автомобільний транспорт

Код

274

Освітні програми

 • Автомобільний транспорт

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

 • розуміти завдання інженерно-технічної служби, основи трудового і транспортного законодавства;
 • знати конструкції сучасних автомобілів, їх технічне обслуговування і ремонт;
 • знати сучасні принципи проектування автомобілів та методик розрахунків механізмів, використання комп’ютерної графіки;
 • знати організацію випробування нової техніки;
 • володіти методами техніко-економічних розрахунків у галузі, прийомами пошуку і використання науково-технічної інформації;
 • проводити теоретичні і експериментальні дослідження в галузі;
 • використовувати професійно-орієнтовані знання та практичні навички з планування і організації технічного обслуговування, діагностування та ремонту рухомого складу;
 • розробляти та реалізовувати рекомендації щодо впровадження нових технологічних процесів, технологічного обладнання та спорядження;
 • реалізовувати заходи щодо запобігання виробничому травматизму і професійних захворювань, захисту навколишнього середовища;
 • визначати економічну ефективність та соціально-відповідальні наслідки прийнятих рішень в галузі автомобільного транспорту;
 • обґрунтовувати вирішення проблемних виробничих ситуацій на автомобільному транспорті;
 • знаходити рішення щодо узгодження всіх видів діяльності суб’єктів господарювання.

Практика/Стажування

Науково-дослідницька практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються організацією експлуатації, технічного обслуговування, діагностування та ремонту рухомого складу.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники: начальник сервісної служби, менеджер з продажу автомобілів, майстер з ремонту автомобілів, головний інженер автопідприємства, інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер-дослідник, викладач спеціальних дисциплін.

 • 3.0/5 rating (2 votes)
 • Зміни внесені: 03 травня 2020