Будівництво та цивільна інженерія (Автомобільні дороги і аеродроми)

Код

192

Освітні програми

  • Автомобільні дороги і аеродроми

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин);

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів (120 кредитів на базі неспоріднених спеціальностей). Успішно захищена атестаційна магістерська робота.

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю займаються процесами проектування, зведення, експлуатації і реконструкції автомобільних доріг і аеродромів. 

Програмні результати навчання

розвинені мовні компетенції та уміння до рівня СІ, необхідного для навчання та професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою; пізнання закономірностей психічної діяльності та індивідуально-психологічних властивостей особистості, професійне становлення особистості, як майбутнього фахівця з вищою освітою; здобуті теоретичні і практичні знання у галузі охорони праці, щодо створення здорових і безпечних умов праці та відповідних санітарно-побутових умов з метою підвищення ефективності та продуктивності праці без виробничих травм і аварій; організація і впровадження заходів з цивільної оборони; здійснення науко-дослідного супроводу процесів дослідження, проектування, зведення автомобільних доріг та аеродромів; проведення досліджень і розробок в галузі технічних та природничих наук; впроваджувати енергозберігаючі технології; в умовах проектної і виробничої діяльності; проводити паспортизацію, діагностику та оцінку технічного стану автомобільних доріг і аеродромів; розробляти рішення по впровадженню новітніх технологій і проведення виробничо-технологічних процесів при капітальному ремонті та реконструкції автомобільних доріг і аеродромів; розробка планів управління при будівництві та бізнес-планів, планування роботи підприємства та будівельної організації; розрахунок і проектування конструкцій дорожніх споруд; підсилення конструкцій дорожнього одягу жорсткого та нежорсткого типу; розробка проектів виробництва робіт та технологічних карт, розробка проекту організації робіт по реконструкції дорожніх об`єктів; розробляти заходи з удосконалення експлуатації автомобільних доріг і аеродромів, здійснювати контроль за діяльністю підрозділів з дотримання правил експлуатації, ремонту та технічного обслуговування автомобільних доріг і аеродромів; технологічна підготовка виробництва, розробка конструкторської та технологічної документації; складання проектно-кошторисної документації на зведення автомобільних доріг і аеродромів, визначення техніко-економічних показників по проекту; здійснювати проектування автомобільних доріг і аеродромів з використанням автоматизованих комплексів; здійснення управлінської діяльності в галузі дорожнього будівництва.

Практика/Стажування

Переддипломна практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі, стажування та підвищення кваліфікації в інших навчальних закладах.

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: проектні, науково-дослідні, будівельні і експлуатаційні організації та підприємства транспортного будівництва і дорожнього господарства, де можна працювати на посадах: інженер-проектувальник; інженер з організації керування виробництвом; інженер з нагляду за будівництвом; інженер з організації, експлуатації та ремонту автомобільних доріг, штучних споруд, аеродромів, міських вулиць; державними інспекторами та патрульними поліції; викладача професійних навчально-виховних закладів; викладачами вищих навчальних закладів; займати керівні посади з питань утримання і розвитку автомобільних доріг і аеродромів в органах державного управління і місцевого самоврядування.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 24 квітня 2019