Будівництво та цивільна інженерія (Мости і транспортні тунелі)

Код

192

Освітні програми

  • Мости і транспортні тунелі

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішно захищена атестаційна магістерська робота.

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю займаються процесами проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції мостових та тунельних об'єктів і систем.

Програмні результати навчання

– розвинені мовні компетенції та уміння до рівня СІ, необхідного для навчання та професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою; пізнання закономірностей психічної діяльності та індивідуально-психологічних властивостей особистості, професійне становлення особистості, як майбутнього фахівця з вищою освітою; здобуті теоретичні і практичні знання у галузі охорони праці, щодо створення здорових і безпечних умов праці та відповідних санітарно-побутових умов з метою підвищення ефективності та продуктивності праці без виробничих травм і аварій; організація і впровадження заходів з цивільної оборони; здійснення науково-дослідного супроводу процесів дослідження;

– аналізувати та прогнозувати розвиток конструктивних рішень і технології мостобудування; планувати, розробляти та організовувати упровадження у виробництво нових технологій будівництва; аналізувати та прогнозувати розвиток конструктивних рішень і технології мостобудування; планувати, розробляти та організовувати упровадження у виробництво нових технологій будівництва; аналізувати та прогнозувати розвиток конструктивних рішень і технології мостобудування; узагальнювати сучасні наукові досягнення, обґрунтувати задачі проведення дослідження стану конструктивних елементів і їх рішень; проводити натурні та лабораторні експериментальні дослідження, обробляти та обраховувати результати досліджень, використовувати інформаційні та експертні системи в мостобудуванні з застосуванням ПК; користуватися і розробляти стандарти, методичні, нормативні та інші керівні матеріали у галузі будівництва та експлуатації мостів; планувати, розробляти та організовувати упровадження у виробництво нових технологій будівництва; проводити натурні та лабораторні експериментальні дослідження, обробляти та оцінювати результати досліджень, використовувати інформаційні та експертні системи в мостобудуванні з застосуванням ПК тощо; аналізувати та прогнозувати розвиток конструктивних рішень і технології мостобудування; розробляти пропозиції по ефективному використанню матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, прискоренню темпів росту продуктивності праці, зниження енергоємності виробництва собівартості будування та реконструкції мостів; розраховувати економічну ефективність організаційних та керівних рішень, які впроваджуються на виробництві; розробляти проекти довгострокових і поточних заходів щодо продовження строку експлуатації мостів і тунелів; користуватися і розробляти стандарти, методичні, нормативні та інші керівні матеріали у галузі будівництва та експлуатації мостів; розробляти пропозиції по ефективному використанню матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, прискоренню темпів росту продуктивності праці, зниження енергоємності виробництва собівартості будування та реконструкції мостів; розраховувати економічну ефективність організаційних та керівних рішень, які впроваджуються на виробництві.

Практика/Стажування

Переддипломна практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі, стажування та підвищення кваліфікації в інших навчальних закладах.

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: інженер з технічного нагляду (будівництво); інженер з проектно-кошторисної роботи; інженер-будівельник; інженер-проектувальник; інженер-технолог (механіка); інженер-технолог (хімічні технології); фахівець з неруйнівного контролю; викладач вищого навчального закладу; начальник (завідувач) виробничої лабораторії; начальник (завідувач) хімічної лабораторії; керівники виробничих підрозділів у будівництві; начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості; керівники виробничих підрозділів у промисловості; керівники виробничих та інших основних підрозділів; законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі).

  • 5.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 26 квітня 2019