Будівництво та цивільна інженерія (Управління багатоквартирним будинком (групою будинків))

Код

192

Освітні програми

  • Управління багатоквартирни буднинком (групою будинків)

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізми визнання неформальної та інформальної освіти відсутні.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи відповідно до навчального плану.

Загальний профіль програми

упродовж навчання за циклами:
•    загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки;
•    професійної підготовки – дисципліни фахової підготовки та дисципліни вільного вибору.

Програмні результати навчання

- здатність розуміти основні теорії та принципи, що лежать в основі функціонування процесів прийняття управлінських рішень для вирішення конкретних завдань;

– здатність комунікувати та взаємодіяти результативно з громадянами, різними суспільними групами, органами влади та із суб'єктами підприємництва, які виконують роботи, у тому числі будівельні, надають житлово-комунальні та інші послуги;
- здатність здійснювати управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, об’єктами благоустрою, розташованими на прибудинкових територіях та забезпечувати їх належну експлуатацію, згідно з умовами укладених договорів, стандартами, нормативами, нормами і правилами;

- здатність організовувати забезпечення потреб мешканців багатоквартирного житлового будинку в отриманні житлово-комунальних послуг належної якості;

- здатність застосовувати на практиці механізми забезпечення належних умов користування спільним майном власників житлових і нежитлових приміщень у житловому будинку;

- уміння формувати облікову політику, ведення бухгалтерського обліку, кошторису та фінансової звітності;

- уміння аналізувати переваги та недоліки різних форм управління багатоквартирним будинком та на практиці застосовувати їх, ідентифікувати проблеми в управлінні спільним майном та обґрунтовувати необхідність їх вирішення, добирати для цього необхідну та релевантну кількісну і якісну інформацію, робити обґрунтовані та неупереджені висновки на основі аналізу даних;

- володіти положеннями чинного законодавства у сфері регулювання трудових, земельних, житлових відносин в Україні, норм цивільного законодавства щодо обсягу прав управителя з користування спільним майном співвласників у багатоквартирному будинку, а також особливостями регулювання договірних відносин із співвласниками;

- уміння проводити обстеження стану конструктивних елементів та технічних систем багатоквартирного будинку;

- знати основи інженерного забезпечення населених пунктів, принципи і правила влаштування систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання, електропостачання житлових кварталів  та окремих будинків;

- проводити оцінку ефективності роботи схем інженерного забезпечення та розташування споруд, інженерних комунікацій та обладнання у житлових будинках;

- визначати розрахункові витрати води, газу і тепла в системах інженерного забезпечення житлових будинків;

- володіти положеннями проектування благоустрою і реконструкції житлових будинків і прибудинкових територій, а також утримання житлової забудови;

- здійснювати благоустрій прибудинкових територій згідно з нормативними вимогами;

- знати правила технічної експлуатації житлових будинків, їх окремих конструктивних елементів, інженерних комунікацій та обладнання.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для управління багатоквартирним будинком (групою будинків), спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати управлінську стратегію, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції на засадах публічності, що передбачає застосування професійних компетентностей в сфері управління та організації забезпечення прав співвласників багатоквартирних будинків на управління спільним майном.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 05 травня 2018