Економіка (Бізнес-аналітика)

Код

051

Освітні програми

  • Бізнес-аналітика

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної роботи магістра згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані навчальні дисципліни

Програмні результати навчання

Формувати та застосовувати аналітичний інструментарій для управління бізнес-моделями та вартістю бізнесу.

Застосовувати сучасні інформаційні технології у дослідженнях бізнес-середовища (в тому числі інтелектуальний аналіз даних).

Розробляти та реалізовувати стратегії управління бізнес-процесами, враховуючи ризики, законодавчі, ресурсні та інші обмеження.

Розробляти бізнес-проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації у змінному бізнес-середовищі.

Практика/Стажування

Практика відповідно до навчального плану (переддипломна).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або робота за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахові компетентності. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми бізнес-організацій, здійснювати ефективне управління фінансовими, матеріальними, людськими, інформаційними ресурсами в бізнесі за умов невизначеності:

  • здатність обирати і застосовувати необхідний аналітичний інструментарій для управління бізнес-процесами;
  • здатність формувати і реалізовувати стратегії управління фінансовими, матеріальними, людськими, інформаційними ресурсами відповідно до стратегії розвитку бізнесу;
  • здатність застосовувати різноманітні технології визначення і задоволення потреби організацій у фінансових, матеріальних, людських, інформаційних ресурсах;
  • здатність формувати і аналізувати фінансову, статистичну, управлінську звітність організації для прийняття управлінських рішень;
  • здатність використовувати методи інтелектуального аналізу даних та спеціалізоване програмне забезпечення для моделювання стану і розвитку бізнес-середовища і обґрунтування оптимальних управлінських рішень.

Професійні права.

Директор (начальник, інший керівник) підприємства. Керівник економічних підрозділів; головний економіст; директор з економіки; начальник планово-економічного відділу; керівник підрозділу фінансово-економічної безпеки.

Бізнес-аналітик, аналітик (професіонал) з питань фінансово-економічної безпеки; аналітик з інвестицій. Консультант з ефективності підприємництва; економічний радник;  консультант з економічних питань; фахівець з ефективності підприємництва; експерт із соціальної відповідальності.

Економіст; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з матеріально-технічного забезпечення; економіст з фінансової роботи; економіст з праці; економіст з планування; економіст із ціноутворення.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 20 березня 2023