Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології)

Код

141

Освітні програми

  • Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішно захищена атестаційна магістерська робота.

Загальний профіль програми

Професійна освіта в галузі електричної інженерії за спеціальністю електроенергетика, електротехніка та електромеханіка з фокусом на енергетичному менеджменті та енергоефективних технологіях

Програмні результати навчання

- Здатність оцінювати необхідність та впроваджувати заходів з підвищення ефективності енерговикористання, ведення моніторингу енерговикористання для забезпечення енергоощадних режимів.
- Здатність оцінювати ефективність енергетичних потоків на основі аналізу структури, характеристик та умов функціонування електроенергетичної системи.
- Здатність оцінювати необхідність застосування та впроваджувати технічні засоби керування потоками енергії.
- Здатність розробляти системи автоматичного керування функціонуванням систем забезпечення електроенергією за критеріями енергоефективності.
- Здатність проектувати елементи систем ефективного енергозабезпечення та здійснювати авторський нагляд за реалізацією проектів.
- Здатність формувати інвестиційні плани впровадження енергоощадних заходів для промислових та цивільних об’єктів.
- Здатність вести маркетингову діяльность в сфері електроенрегетики, виконувати функції керівника та організатора виробництва.
- Здатність готувати технічні завдання на розроблення проектних рішень, виконувати проектні і конструкторські роботи під час розроблення проектів комплексів і систем захисту, автоматики, інформаційного забезпечення та управління виробництвом, передачею та розподілом електроенергії з використанням сучасних інформаційних технологій та програмних середовищ, брати участь у розгляді різної технічної документації, готувати необхідні огляди, відгуки, висновки.
- Здатність розробляти методичні й нормативні документи, пропозиції та проводити заходи щодо реалізації розроблених проектів і програм.
- Здатність розробляти робочу проектну й технічну документацію, оформляти закінчені проектно-конструкторські роботи з перевіркою відповідності розроблювальних проектів і технічної документації стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам.
- Здатність обґрунтовувати варіанти спорудження електроенергетичного об’єкту за допомогою техніко-економічного порівняння проектних рішень.
- Здійснювати патентні дослідження з метою забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень і їхньої патентоспроможності з визначенням показників технічного рівня проектованих електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів і систем.
- Здатність застосовувати інженерні знання для прийняття невідомих раніше проектних рішень, у тому числі в суміжних галузях.
- Здатність формалізувати задачі з прийняття рішень в електроенергетичній галузі.
- Здатність правильно обирати та застосовувати найбільш ефективні методи оптимізації в залежності від структури математичної моделі.
- Здатність розробляти технічні завдання на проектування і виготовлення комплексів і систем захисту, автоматики, інформаційного забезпечення та управління електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних об’єктів.
- Здатність оцінювати техніко-економічну ефективність проектування, дослідження, виготовлення об’єктів електроенергетики, брати участь в створенні системи менеджменту якості на підприємстві.
- Розробляти методичні й нормативні матеріали, а також пропозиції та заходи щодо здійснення розроблених проектів і програм.
- Здійснювати експертизу технічної документації.
- Здійснювати впровадження та експлуатувати комплекси і системи захисту, автоматики, інформаційного забезпечення та управління електротехнічними комплексами та системами для забезпечення енергоефективності роботи обладнання.

Практика/Стажування

Під час навчання в університеті студенти проходять виробничу практику з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки на виробничих підприємствах та в проектних організаціях.

Професійні профілі випускників

Код професії

Найменування професійної роботи

2143

професіонали у галузі електротехніки

2143.2

інженери-електрики

2143.2

диспетчер об’єднаного диспетчерського управління енергосистеми

2143.2

інженер з експлуатації протиаварійної автоматики

2143.2

інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж

2143.2

інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби

2143.2

інженер з релейного захисту і електроавтоматики

2143.2

інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної електростанції

2143.2

інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування

2143.2

інженер служби ліній енергопідприємства

2143.2

інженер служби підстанцій

2143.2

інженер служби розподільних мереж

2143.2

інженер-енергетик

2149

професіонали в інших галузях інженерної справи

2149.2

інженер-дослідник

2149.2

Інженер із впровадження нової техніки й технологій

2149.2

Інженер з керування й обслуговування систем

2149.2

Інженер з розрахунків та режимів

2149.2

Інженер з ремонту

2149.2

Інженер з метрології

2149.2

інженер з організації експлуатації та ремонту

2149.2

інженер з підготовки виробництва

2149.2

інженер з ремонту

2320

викладач професійно-технічного навчального закладу

3113

Технічні фахівці-електрики

3113

Диспетчер електричної підстанції

3113

Електрик дільниці

3113

Електрик цеху

3113

Електродиспетчер

3113

Енергетик

3113

Енергетик виробництва

3113

Енергетик дільниці

3113

Енергетик цеху

3113

Енергетик гідровузла

3113

Енергодиспетчер

3113

Технік-електрик

3113

Технік-енергетик

3113

Технік-конструктор (електротехніка)

3113

Технік-технолог (електротехніка)

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 24 квітня 2019