Назва галузі

Охорона здоров'я

Фізична терапія, ерготерапія

Код

227

Освітні програми

 • Фізична терапія, ерготерапія

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, захист магістерської випускової роботи.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

 • розуміти ринок охорони здоров'я в Україні та інших країнах, вміння визначити стратегію розвитку;
 • вміти вирішувати проблеми в професійній діяльності на основі аналізу й синтезу;
 • вміти аналізувати результати діагностичних обстежень, проведених для потреб фізичної реабілітації й використовувати їх при плануванні та модифікації програм фізичної реабілітації;
 • творювати, реалізовувати, перевіряти і модифікувати програми для поліпшення стану пацієнтів різного віку з різними формами дисфункції;
 • вміти використовувати високотехнологічне обладнання та пристрої, що застосовуються для спеціалізованої фізичної реабілітації;
 • визначати і використовувати форми санаторно-курортного лікування в програмуванні фізичної реабілітації;
 • доступно пояснити пацієнтові суть його дисфункції та представити усно або письмово комплексну програму реабілітації;
 • використовувати спеціалізовані інформаційні засоби та методи для збору даних і критично аналізувати та оцінювати їх;
 • реалізувати програму фізичної активності та проводити спортивні тренування і спортивні змагання для людей будь-якого віку з різними формами дисфункції;
 • виконувати техніку або елементи техніки, що входять в склад спеціальних методів фізичної реабілітації, теоретично та практично впроваджувати фітнес технології;
 • оволодіти навичками проведення рекреаційних, оздоровчих та спортивних занять і естетику рухової поведінки при роботі з різними соціальними групами.

Практика/Стажування

Науково-дослідна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються теоретичними, практичними та методичними проблемами корекції рухових дисфункцій людини при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату, а також нервової, дихальної і серцево-судинної систем з використанням фізичних вправ, масажу, праце- та механотерапії під час стаціонарного та амбулаторного лікування різноманітних травм та захворювань, проведення занять у реабілітаційних центрах та реалізації реабілітаційних програм за місцем проживання.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 14 березня 2021