Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (Гідроінформатика)

Код

194

Освітні програми

  • Гідроінформатика

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин);

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, якщо попередній освітній рівень отримано в іншій країні, то необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи відповідно до навчального плану.

Загальний профіль програми

Упродовж першого року навчання вивчаються навчальні дисципліни професійної, фахової підготовки за спеціальністю та освітньою програмою, другий рік – написання та захист магістерської випускової роботи

Програмні результати навчання

Інтегральна компетентність:  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, що передбачає застосування теорій та методів управління водними ресурсами, проектування водогосподарських систем,  інженерного захисту територій, гідроінформаційних систем, визначення міцності, стійкості, раціональної оптимізації, довговічності, надійності та безпеки гідротехнічних конструкцій, будівель та споруд, застосування інформаційних технологій, систем автоматизованого проектування, програмних систем інженерного аналізу і комп’ютерного інжинірингу; управління проектами будівництва.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

  1. Здатність застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, розрахункові та експериментальні методи досліджень, математичного і комп’ютерного моделювання у процесі професійної діяльності.
  2. Здатність вирішувати науково-технічні завдання в предметній галузі шляхом впровадження комп’ютерних технологій, що володіють високим ступенем відповідності до реальних процесів, досягнень науки і інноваційних технологій, сучасних машин, матеріалів і конструкцій.
  3. Здатність оцінювати потреби споживачів у водних ресурсах, на основі застосування схем комплексного використання і охорони вод, організовувати їх розподіл, визначати антропогенне навантаження на басейни річок та здійснювати контроль за раціональним використанням водних ресурсів.
  4. Здатність впроваджувати інноваційні технології та обладнання при будівництві, експлуатації та реконструкції гідротехнічних, водогосподарських та природоохоронних споруд.
  5. Здатність розраховувати техніко-економічні показники запроектованих і функціонуючих гідротехнічних, водогосподарських і природоохоронних об’єктів.
  6. Володіння теорією і практикою автоматизованого проектування гідротехнічних споруд, об’єктів інженерного захисту територій та населених пунктів, та інші компетентності, відповідно стандарту вищої освіти за даною спеціальністю.

 

Практика/Стажування

Науково-дослідна практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з навчанням в аспірантурі.

Професійні профілі випускників

Магістри – гідроінформатики зможуть вирішувати задачі гідравліки, гідрології та інженерної екології для поліпшення управління водними ресурсами з використанням імітаційного моделювання та інформаційних технологій. Студенти познайомляться з моделями, що застосовуються для водогосподарських систем, навчаться працювати з системами підтримки прийняття рішень, інтегрувати їх у водогосподарську галузь, а також набудуть уміння з надання експертних консультацій для менеджерів і користувачів із застосування сучасних інструментів у водній інженерії.

Наші випускники можуть і повинні виступати в якості експертів в місцевих, регіональних і міжнародних органах та державних установах (зокрема, у Держводагентстві), а також в приватних компаніях.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 16 вересня 2021