Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (Водна інженерія та водні технології)

Код

194

Освітні програми

  • Водна інженерія та водні технології

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин);

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, якщо попередній освітній рівень отримано в іншій країні, то необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи відповідно до навчального плану.

Загальний профіль програми

упродовж навчання здійснюють за циклами:
●    загальної підготовки – вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки;
●    професійної підготовки – дисципліни фахової підготовки та дисципліни вільного вибору;
●    науково-дослідна практика.

Практика/Стажування

Науково-дослідна практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з навчанням в аспірантурі.
  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 27 січня 2022