Геодезія та землеустрій (Геоінформаційні системи і технології)

Код

193 Геодезія та землеустрій

Освітні програми

  • Геоінформаційні системи і технології

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Бакалавр, магістр або ОКР спеціаліст

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізм визнання неформальної та інформальної освіти регулюється Положенням https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti/dokumenti

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

Робиться акцент на роботі із сучасними методами збору (лазерне сканування, БПЛА) та обробки геоданих, вирішенні задач просторового аналізу, в тому числі пов’язаними із водогосподарськими оцінками, підготовці фахівця до вирішення завдань територіально-просторового планування.

Фахівці даного профілю на основі нормативної та законодавчої бази:
- створюють та обґрунтовують набори геопросторових даних, метаданих з врахуванням вимог Державних стандартів України (ДСТУ) та Міжнародної організації зі стандартів (ISO);
- здійснюють представлення структурних зв'язків баз даних за допомогою мов інфологічного моделювання; здійснюють підготовку проектної документації геоінформаційного забезпечення з урахуванням вимог нормативних документів та потреб замовника, опис і моделювання інформаційних процесів засобами мов інфологічного моделювання;
- створюють та опрацьовують геодані різних форматів, в тому числі даних дистанційного зондування Землі;
- виконують просторове моделювання явищ, узагальнення отриманої інформації та представлення її у вигляді карт та звітів;
- організовують роботи над проектом геоінформаційної системи,
- здійснюють підготовку змісту етапів розробки та впровадження геоінформаційної системи залежно від призначення проекту.

Програмні результати навчання

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері геодезії та землеустрою або у процесі навчання, що передбачає застосування знань та методів геодезичних,  геоінформаційних технологій і систем, землеустрою та кадастру

Практика/Стажування

Під час навчання в університеті студенти проходять виробничу практику із землеустрою та кадастру в державних регіональних підприємствах НДІ землеустрою, державних регіональних земельно-кадастрових центрах, підприємствах Укрдержгеокадастру

Професійні профілі випускників

Професійні назви робіт згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України (Класифікатор професій ДК 003:2010), які може виконувати випускник:
2148.2 Інженер-землевпорядник
 Геодезист
 Картограф
 Фотограмметрист
 Фахівець з дистанційного зондування землі та      аерокосмічного моніторингу
2149.2 Інженер з інвентаризації нерухомого майна
2320    Викладач професійно-технічного навчального закладу
3417    Оцінювач (експертна оцінка майна)
2131.2 Адміністратор бази (гео) даних
Адміністратор (гео) системи
Працевлаштування можливе на підприємствах, в установах та організаціях геодезичного та землевпорядного профілю будь-яких організаційно-правових форм (державні, комунальні, приватні, колективної власності, господарські товариства), в територіальних органах земельних ресурсів, галузевих науково-дослідницьких організаціях і установах, регіональних філіях ДП «Центр ДЗК», в органах місцевого самоврядування.
Також можливе працевлаштування в ІТ компанії для виконання робіт, пов’язаних із обробкою просторових даних.
Можливість отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста за умови успішного складання кваліфікаційного екзамену Державній кваліфікаційній комісії.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 05 листопада 2020