Гірництво

Код

184

Освітні програми

  • Гірництво

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна, дуальна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

 Фахівці даного профілю займаються вирішенням складних гірничих задач та проблем розробки родовищ, проведенням досліджень, здійсненням інновацій при проектуванні та експлуатації гірничих підприємств, кар’єрів на теоретичній основі гірничих технологій, теорій, принципів, понять та методів фундаментальних і загальноінженерних наук, які необхідні для професійної підготовки та діяльності.

Програмні результати навчання

Набуття компетентностей для розв'язання складних задач і проблем розробки родовищ, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій та використання теоретичних основ гірничих технологій, теорії, принципів, понять та методів фундаментальних і загальноінженерних наук, що необхідні для проведення наукових досліджень.

Практика/Стажування

Науково-дослідницька практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

можливість продовжити навчання за освітньо-науковою програмою ступеня доктора філософії за спеціальністю 184 Гірництво

Професійні профілі випускників

Гірничі підприємства з видобування та переробки корисних копалин; підприємства з виробництва будівельних матеріалів; проектно-конструкторські установи; Державна Служба гірничого нагляду та промислової безпеки України «Держгірпромнагляд».

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:

молодший науковий співробітник (гірництво, металургія); науковий співробітник (гірництво, металургія); науковий співробітник-консультант (гірництво, металургія); гідрогеолог кар'єру, рудника, шахти; інженер з буріння (бурових робіт); інженер з буропідривних (підривних) робіт; інженер з вентиляції; інженер з гірничих робіт;інженер з кріплення; інженер з кріплення свердловин; інженер з піротехнічних, саперних та підривних робіт; інженер з технічної діагностики; маркшейдер; маркшейдер кар'єру, рудника, шахти;маркшейдер на підземних роботах; інженер-електромеханік гірничий; інженер з комплектації устаткування й матеріалів; інженер з налагодження й випробувань; інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з охорони праці; інженер з підготовки виробництва; інженер з ремонту; інженер з транспорту; інженер із впровадження нової техніки й технології; інженер із стандартизації та якості; інженер-технолог; геолог кар'єру, рудника, шахти; начальник проходки шахти; директор (керівник) малого підприємства гірничодобувного; завідувач гірничих робіт.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 03 лютого 2021