Кібербезпека та захист інформації (Інформаційна безпека)

Код

125

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

  • "Інформаційна безпека"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 м- денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта.

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної випускової роботи.

Загальний профіль програми

Протягом першого та другого року навчання вивчаються навчальні дисципліни загальної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання на другому (магістерському) рівні, сьомому рівні НРК в Україні та країнах Європейського Союзу.

Кафедри, які забезпечують виконання програми

  • 3.7/5 rating (3 votes)
  • Зміни внесені: 22 червня 2023