Назва галузі

Гуманітарні науки

Культурологія (Креативна та цифрова культура)

Код

034

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • Креативна та цифрова культура

Тривалість програми

3 роки 10 місяців – денна, заочна, заочно-дистанційна

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта або ОКР "Молодший спеціаліст" або ступінь "Молодший бакалавр"

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит та успішний захист кваліфікаційної випускової роботи.

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю повинні вміти аналізувати культурні та міжкультурні процеси, вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у різних сферах функціонування культури в суспільстві та життєдіяльності людини. Використання програмного забезпечення для систем комунікації, вміння розробляти WEB-сайти і володіння основними методиками інформаційного маркетингу та комп’ютерної графіки.

Після першого року навчання за спеціальністю 034 "Культурологія"  здійснюється розподіл студентів між освітніми програмами "Міжнародні культурні зв'язки та міжкультурні комунікації" та "Креативна та цифрова культура". 

Програмні результати навчання

 1. Уміти аналізувати комп’ютерні комунікації в сфері культури, поєднуючи знання з культури та програмування та проектувати їх на вирішення міжкультурних відносин в Україні та світі.
 2. Уміти надавати послуги у сфері цифрової культури, оволодівши основними методиками інформаційного маркетингу та комп’ютерної графіки.
 3. Проводити експертну діяльність у сфері обігу історичних і культурних цінностей на основі використання нових SMM-технологій.
 4. Формувати стратегії пошуку діалогу між представниками різних культур створювати та наповнювати сайти, ведучи блоги, журналістські колонки.
 5. Розробляти методики вдосконалення систем комунікації, використовуючи сучасні PR-технології у сфері культури.

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану (навчально-мовна та культурно-дослідницька практика, виробнича, педагогічна, переддипломна практика).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Випускник зможе:

Аналізувати:

 • ринок інформаційної продукції та послуг в сфері культури;
 • практичні проблеми у різних сферах функціонування культури в суспільстві та життєдіяльності людини;
 • культурне підґрунтя в сучасних інформаційних процесах;

Розробляти:

 • комп’ютерні засоби інформаційно-культурної аналітики суспільних процесів;
 • сайти, блоги, інтренет-портали, журналістські колонки;
 • ефективні програми прогнозування розвитку культурних процесів;

Організовувати:

 • роботу автоматизованих інформаційних систем, баз даних в сфері соціокультурної діяльності;
 • культурно-дозвіллєву діяльність;

Здійснювати:

 • культурні та наукові комунікації в наукових та дослідницьких закладах;
 • проведення науково-дослідної, аналітичної і консультаційної роботи в театрах, музеях, галереях, філармоніях, бібліотеках, студіях;
 • реалізацію медіа-проєктів та поширення суспільно значимої інформації з використанням сучасних інформаційних комунікаційних технологій.

Випускник зможе працювати:

 • інструктором культурно-просвітнього закладу;
 • організатором культурно-дозвіллєвої діяльності;
 • аналітиком культурних та міжкультурних комунікацій;
 • координатором культурних та мистецьких проектів;
 • керівником підрозділів гуманітарного спрямування;
 • культурологом-аналітиком;
 • PR-технологом; інформаційним аналітиком у закладах культури, музеях, арт-галереях;
 • CMM-технологом; івент-менеджером;
 • радником з питань нових медіа та цифрової культури;
 • консультантом у структурі органів державної влади з питань міжкультурної взаємодії;
 • прес-секретарем органів законодавчої і виконавчої влади, громадських організацій;
 • співробітником науково-дослідних закладів.
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023