Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

Код

073

Освітні програми

 • Менеджмент організацій і адміністрування.

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

1 рік 4 місяці (90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин)).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

За освітньою програмою здійснюється підготовка фахівців з інноваційним та стратегічним типом мислення, які здатні генерувати креативні бізнес-ідеї та обирати результативні стратегії розвитку їх втілення в життя, вміють розробляти, економічно обґрунтовувати та реалізовувати різнотипні проекти у різних сферах діяльності.

 

Програмні результати навчання

Освітня програма для тих, хто хоче навчитися:

 • ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
 • проектувати ефективні системи управління організаціями;
 • обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;
 • планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
 • організовувати та здійснювати ефективні комунікації;
 • демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді;
 • забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.
 • делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);
 • приймати та обґрунтовувати управлінські рішення для забезпечення збалансованого (сталого) розвитку організації;
 • вміти створювати та обґрунтовувати інновації в сфері природокористування.

Відмінності навчання

 • Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» є практично-орієнтованою.
 • Навчання проводиться в активному дослідницькому науковому середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих фахівців і практиків з менеджменту, бізнес-тренінгів на основі віртуальних симуляторів, кейс-методів, а також застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій

Практика/Стажування

Під час навчання в університеті студенти проходять практику: виробнича практика та тренінг з фаху у Бізнес - центрі НУВГП.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Випускники освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» працюють у:

 • бізнес-організаціях на керівних посадах;
 • страхових компаніях;
 • банківських та фінансових установах;
 • власному бізнесі, створюють свої компанії;
 • службах апарату управління державних бізнес-структур.
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 30 серпня 2023