Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)

Код

073

Освітні програми

 • Управління фінансово-економічною безпекою

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізми визнання неформальної та інформальної освіти відсутні.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану

Загальний профіль програми

Вивчаються навчальні дисципліни соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки 

Програмні результати навчання

 • знати правові основи організації та функціонування системи економічної безпеки, сутність управління захистом комерційної таємниці на підприємстві;
 • діагностувати корпоративні конфлікти та методи їх подолання;
 • визначати принципи та методику конфліктології, психології управління, психології діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки;
 • знати основи охорони праці в галузі безпеки, сутність та методику теорії організації, предмет теорії управління безпекою соціальних систем, сутність організації та управління майновою та особистою безпекою підприємств;
 • досліджувати сучасні методи забезпечення надійності персоналу;
 • визначати міжнародні стандарти (забезпечення) безпеки підприємств;
 • визначати сутність економічного ризику та методи його вимірювання;
 • проводити обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві;
 • уміти здійснювати організацію та управління системою фінансово-економічної безпеки; - проводити організацію та управління системою фінансово-економічної безпеки банків, фінансових та банківських установ;
 • визначати конкретні завдання з організації та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємства;
 • застосовувати на практиці технологію діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки;
 • впроваджувати стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки;
 • формувати та проводити сучасні наукові дослідження в галузі економічної безпеки;
 • вдосконалювати систему фінансового аналізу діяльності суб’єкта господарювання;
 • проводити оцінку вартості майна та бізнесу;
 • систематично підвищувати свою фінансово-економічну кваліфікацію.

Практика/Стажування

Під час навчання в університеті студенти проходять практику

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю керують управлінням (філією), установою, організацією, іншими структурними підрозділами; формують систему знань з теорії та практики управління фінансово-економічною безпекою банків, страхових компаній та інших фінансово-кредитних установ; забезпечують організацію особистої та майнової безпеки, захисту комерційної таємниці та інтелектуальної власності; контролюють та здійснюють профілактику фінансових злочинів і протидію корупції, шахрайству, недобросовісній конкуренції та рейдерству, що повною мірою відповідає потребам фінансово-кредитної сфери.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 26 квітня 2019