Менеджмент (Управління навчальним закладом)

Код

073

Освітні програми

  • Управління навчальним закладом

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчальним планом.

Загальний профіль програми

Вивчають професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

Майбутній управлінець повинен знати:

- знати структуру вищого навчального закладу; - сутність і закономірності розвитку особистості, анатомо-фізіологічні, психологічні та вікові особливості студентів; - діагностику і методи визначення рівнів вихованості студентської молоді; - методи аналізу ефективності педагогічного управління процесом формування особистості студента; - теорію та методику національного навчання і виховання, специфіку роботи керівника навчального закладу; - принципи, форми і методи управління навчальним закладом; - принципи організації різних юнацьких об'єднань, студентських колективів і керівництва ними; - методику аудиторної і позааудиторної роботи зі студентами.

Майбутній управлінець повинен уміти:

- визначати конкретні завдання навчально-виховного впливу, виходячи із загальної мети національного виховання, рівня вихованості студентського колективу і умов навколишнього середовища; - володіти методами і формами організації навчально-виховного процесу, педагогічної діагностики та педагогічного прогнозування; - визначати мету навчання і виховання у відповідності з рівнем вихованості студентів, будувати навчально-виховний процес на основі глибокого і систематичного вивчення інтересів і запитів студентської молоді; - регулювати і корегувати міжособистісні стосунки в студентському колективі, проводити в ньому профілактику розмежування, конфронтації: формувати гуманні відносини зі студентами на рівні співпраці з урахуванням національних традицій; - зробити студентське самоврядування ефективним виховним засобом; - налагоджувати стосунки з батьками студентів, вести педагогічну пропаганду, домагаючись єдності виховних впливів ВНЗ, позашкільних установ, сім'ї та громадськості; - сприяти самовихованню, самоосвіті та саморозвитку студентів; - використовувати у навчально-виховній роботі духовні надбання рідного народу, традиції української етнопедагогіки; - застосовувати принцип наукової організації педагогічної праці; - аналізувати, узагальнювати і використовувати передовий педагогічний досвід, досягнення психолого-педагогічної науки, систематично підвищувати свою педагогічну кваліфікацію.

Практика/Стажування

Управлінська практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахівці цього профілю:

керують управлінням (відділом) освіти, навчальним, професійно-технічним закладом, установою, організацією; підрозділами навчально-виховних закладів; аналізують діяльність навчального закладу та підбирають оптимальні шляхи розвитку закладу; розробляють  нормативні документи, що стосуються діяльності навчального закладу;

організовують навчальний і виховний процес у навчальному закладі; педагогічну, науково-дослідницьку та інноваційну діяльність навчального закладу контрольно-діагностичні заходи з навчання та виховання;

забезпечують керівництво навчально-виховною, та економічною діяльністю навчального закладу; навчальний заклад кваліфікованими кадрами;

контролюють якість навчально-виховного процесу навчального закладу; дотримання у навчальному закладі Конституції України та законодавства щодо освітньої галузі.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 08 травня 2019