Менеджмент (Управління навчальним закладом)

Код

073

Освітні програми

 • Управління навчальним закладом

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчальним планом.

Загальний профіль програми

Вивчають професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

Випускник ОП зможе

 • розробляти стратегію та тактику розвитку навчальної організації;
 • визначати специфіку менеджменту навчальної організації;
 • організовувати процес управління навчальним закладом (підрозділом);
 • формувати кадрову стратегію у відповідності до корпоративної політики та життєвого циклу організації, здійснювати процес набору, відбору, оцінки, найму та вивільнення персоналу;
 • розробляти ефективні системи мотивації праці, умов для навчання та розвитку персоналу навчального закладу;
 • оцінювати ефективність і результативність впровадження освітніх інновацій;
 • розробляти та забезпечувати позитивний імідж навчальної організації;
 • впроваджувати системи управління якістю в закладах освіти;
 • здійснювати ділові комунікації та налагоджувати партнерські відносини всередині навчальної організації та за її межами;
 • контролювати та аналізувати діяльність організації, здатність до інтерпретації результатів;
 • використовувати норми права, які регулюють суспільні відносини, що виникли у процесі педагогічної діяльності; здатність виявляти особливості правового статусу навчального закладу;
 • набути знання про сучасні методологічні аспекти організації освітнього процесу у навчальному закладі та принципи управління закладом освіти;
 • аналізувати та вирішувати конфліктні ситуації, сприяти формуванню свідомості особистості;
 • розуміти сутність та особливості сучасних освітніх технологій; особливості підходів до оцінки ефективності педагогічних технологій; можливості реалізації різноманітних технологій в межах освітнього процесу;
 • здійснювати розподіл повноважень і відповідальності між структурними підрозділами організації та використовувати внутрішній потенціал організацій і зовнішніх можливостей з метою одержання ефективних результатів.

Практика/Стажування

Управлінська практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Випускник ОП зможе працювати:

у закладах освіти всіх типів (дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих, позашкільних) незалежно від форми власності; установах державного і громадського управління освітою; соціальній службі тощо.

Випускник може працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт:

 • директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.);
 • директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.);
 • директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.);
 • директор (начальник) курсів підвищення кваліфікації;
 • директор (завідувач) позашкільного закладу, дошкільного виховного закладу;
 • директор (начальник) навчального (навчально-тренувального) центру;
 • директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитяче-юнацької, спортивно-технічної і  т. ін.);
 • декан;
 • завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури);
 • завідувач навчального кабінету;
 • завідувач кафедри;
 • завідувач лабораторії (освіта);
 • завідувач практики (виробничої, навчальної);
 • керівник студентського проєктно-конструкторського (дослідного) бюро;
 • завідувач відділення (заочного, підготовчого та ін.).
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 18 лютого 2021