Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво і господарство)

Код

192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітні програми

 • Міське будівництво і господарство

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, захист магістерської випускової роботи.

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю займаються процесами проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних та містобудівельних об`єктів і систем.

Програмні результати навчання

 • аналізувати та компонувати структуру міського господарства;
 •  визначати кількість, розміри та параметри окремих об’єктів міського господарства;
 • формувати перспективні плани розвитку підсистем міського господарства;
 • оцінювати ступінь придатності території забудови при несприятливих умовах (затоплення території, підтоплення території, наявність зсувних процесів, наявність ярів, розмив берегів рік і водойм, діючий карст), обґрунтовувати вибір методів захисту території населених пунктів керуючись нормативними документами, використовуючи топографічні плани і звітні дані багаторічних спостережень за природними процесами;
 • розробляти проекти з реконструкції територій та міської забудови;
 • застосовувати сучасні програмні комплекси при проектуванні будівель, споруд, інженерних комунікацій, вулично-дорожньої мережі, а також при плануванні території міської забудови;
 • проводити оцінку стану і дослідження параметрів вулично-дорожньої мережі, руху міського транспорту, будівель і споруд міської забудови, зеленого господарства;
 • давати оцінку, розробляти і науково обґрунтувати заходи та планувальні рішення щодо вдосконалення містобудівельних систем.

Практика/Стажування

Науково-дослідна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: інженер-проектувальник (планування міст); інженер в галузі цивільного будівництва; інженер з організації керування виробництвом; інженер з нагляду за будівництвом; інженер-конструктор; інженер з транспорту; інженер з організації, експлуатації та ремонту будівель і споруд, інженерних комунікацій, об’єктів вулично-дорожньої мережі; інженер з садово-паркового господарства; інженер-лаборант; асистент, викладач вищих навчальних закладів; керівні посади з питань утримання і розвитку містобудівельних систем в органах державного управління і місцевого самоврядування.

 • 4.5/5 rating (2 votes)
 • Зміни внесені: 24 квітня 2019