Назва галузі

Транспорт

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Код

275.03

Освітні програми

  • Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси

Програмні результати навчання

Вміти формувати раціональні маршрутні системи; розробляти та впроваджувати у транспортний процес ресурсозберігаючі технології; досліджувати та вдосконалювати системи доставки вантажів; досліджувати та обґрунтовувати рекомендації щодо покращення роботи міського пасажирського транспорту; розробляти та реалізовувати рекомендації щодо впровадження нових технологій у транспортні системи; володіти навиками проектування систем вантажних та пасажирських перевезень; вміти застосовувати методи техніко-економічних розрахунків у галузі, володіти прийомами пошуку і використання науково-технічної інформації; вміти визначати економічну ефективність та соціально-відповідальні наслідки прийнятих рішень в галузі вантажних та пасажирських перевезень; обґрунтовувати вирішення проблемних виробничих ситуацій у сфері автомобільних вантажних та пасажирських перевезень; координувати діяльність різних видів транспорту при перевезенні вантажів та пасажирів; вміти розробляти транспортно-технологічні схеми перевезень, в тому числі мультимодальних; вміти реалізовувати заходи щодо запобігання виробничому травматизму і професійних захворювань, захисту навколишнього середовища; вміти розробляти та реалізовувати заходи щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Практика/Стажування

Науково-дослідницька практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються організацією, управлінням та координацією процесу вантажних та пасажирських перевезень.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:

  • менеджер транспортного відділу великих корпорацій;
  • інженер служби руху або менеджер логістичного відділу автотранспортних підприємств;
    спеціаліст управління автомобільного транспорту та інфраструктури;
  • інженер відділу контролю за перевезенням негабаритних та небезпечних вантажів державної автомобільної інспекції;
  • науковий працівник науково-дослідних та проектних інститутів транспортного профілю;
  • викладач в автошколах, середніх професійних та вищих навчальних закладах.
  • 5.0/5 rating (6 votes)
  • Зміни внесені: 05 листопада 2021