Назва галузі

Цивільна безпека

Цивільна безпека (Охорона праці)

Код

263

Освітні програми

  • Охорона праці

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно складений кваліфікаційний екзамен та захист кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Загальний профіль програми

Впродовж 1 року 4 місяці навчання вивчаються дисципліни загальної та професійної підготовки

Програмні результати навчання

виконувати та захищати результати соціально-економічних розрахунків заходів щодо підвищення рівня безпеки;
знати сучасні методи та інструментальні засоби досліджень та прогнозів виникнення виробничих небезпек, алгоритм оцінювання професійних ризиків та можливих джерел надзвичайних ситуацій, у тому числі методи та засоби математичного моделювання;
застосовувати методи ергономічного дослідження для рішення інженерних задач зі створення комфортного робочого простору на різних стадіях життєвого циклу ергатичних систем;
демонструвати здатність до реалізації комплексних проектів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому процесі, з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень;
виконувати експертизу у сфері цивільної безпеки, проектів будівництва, містобудівної документації, засобів захисту та інших організаційних і технічних рішень спрямованих на захист працівника та населення від різних видів небезпек;
демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту працівників на робочих місцях, населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від небезпек за різних видів виробництва, оцінювання ефективності нових методів та систем захисту;
передбачати та визначати зони підвищеного системного й індивідуального ризику, критерії прийнятних ризиків та їх рівнів;
аналізувати можливі причини виникнення надзвичайної ситуації, нещасного випадку, професійного захворювання, аварії на об’єктах за різного виду виробництва та оцінювати їх наслідки;
керувати системами управління цивільним захистом, охороною праці, техногенною безпекою на рівні підприємства, установи, організації, території; проводити оцінку стану забезпечення цивільної безпеки під час виконання професійних обов’язків, експлуатації виробництв, об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж у різних галузях господарювання;
проводити аналіз правових, організаційних, технічних та інших заходів з питань цивільної безпеки;
застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах;
визначати ймовірність виникнення, тенденції і динаміку розвитку надзвичайних ситуацій, аварій, інших небезпечних подій.

Практика/Стажування

Науково-дослідна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

Фахівці даної спеціальності займаються процесами забезпечення безпеки людини в різних галузях її предметної діяльності. Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: начальник відділу охорони праці; «Інженер з охорони праці», код КП 2149.2; «Інженер з техногенно-екологічної безпеки», код КП 2149.2; «Фахівець з питань цивільного захисту», код КП 2149.2; «Страховий експерт з охорони праці», код КП 2412.2; «Експерт з умов праці», код КП 2412.2; «Експерт технічний з промислової безпеки», код КП 2149.2; «Науковий співробітник (галузь інженерної справи)», код КП 2149.1.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 22 липня 2020