Назва галузі

Цивільна безпека

Цивільна безпека

Код

263

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

  • Охорона праці

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна; 3 роки - заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта; неповна, базова та повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна (дистанційна)

Механізми визнання попереднього навчання

за умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит та захищена випускна робота.

Загальний профіль програми

Впродовж 1-го та 2-гороку навчання вивчаються дисципліни загальної підготовки, а 3-й та 4-й курси включають дисципліни професійної підготовки.

Програмні результати навчання

Розуміти та сприйняти норми власної безпечної поведінки, безпечної поведінки відносно інших людей і відносно природного оточуючого середовища;  визначати характеристики техногенної небезпеки речовин, матеріалів, технологічних процесів;  знати правові основи охорони праці, цивільної безпеки та законодавства України в галузі охорони праці та цивільного захисту населення і територій;  визначати відповідність технологічної частини проекту вимогам нормативних правових актів з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки;  здійснювати нагляд за станом проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об’єктів розробок нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих та відповідності їх нормативним актам про охорону праці;  володіти поняттями системи управління охороною праці; організовувати контроль за забезпеченням дотримання вимог норм і правил з охорони праці, техногенної та пожежної безпеки;  забезпечувати безпеку життєдіяльності людини; - розробляти технічні заходи захисту від виробничих шкідливих і небезпечних чинників та вражаючих чинників джерел надзвичайних ситуацій; організовувати проведення контролю за додержанням чинних нормативно-правових актів з охорони праці, техногенної і пожежної безпеки, стандартів безпеки праці у процесі виробництва; оцінювати ймовірності виникнення та масштаби надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження та їх наслідків; використовувати нормативні обмеження на гранично припустимі рівні небезпек при їхньому впливі на людину й природу, оцінювати небезпеки процесів виробництва; здійснювати контроль за станом умов та безпеки праці на робочих місцях, організовувати дотримання безпеки

Практика/Стажування

Навчальні практики з: основ охорони праці, будівельного матеріалознавства, електробезпеки, промислової безпеки; виробничі практики: з охорони праці в будівництві, технологічна.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в Польщі або інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даної спеціальності займаються процесами по забезпеченню захисту працівників від шкідливих та небезпечних виробничих чинників. Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: начальник відділу охорони праці; інженер з охорони праці (без категорії); спеціаліст відділу охорони праці; інспектор відділу охорони праці органів виконавчої влади; інспектор з контролю технічного утримання будинків; менеджер з охорони праці; радник із питань охорони праці; страховий експерт з охорони праці.

Доступ до подальшого навчання

Цивільна безпека (Охорона праці)
  • 5.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 08 травня 2021