Математика та статистика

Математика та статистика

Підготовка фахівців в галузі знань 11 "Математика та статистика" здійснюється за такими спеціальностями (освітніми програмами)