Калькулятор НМТ/ЗНО

Як працює калькулятор?

Конкурсний бал у 2023 році обраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = РК×ГК×(К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3)/(К1 + К2 + К3) + ОУ,

де П1, П2, П3 – оцінки НМТ/ЗНО або вступних випробувань з першого, другого та третього предметів;
К1, К2, К3 - вагові коефіцієнти предметів НМТ/ЗНО (наведені в таблиці «Перелік конкурсних предметів і вагових коефіцієнтів»);
РК – регіональний коефіцієнт (РК=1,00 - Рівненська область);
ГК – галузевий коефіцієнт (ГК=1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності яким надається особлива підтримка, та РК=1,00 в інших випадках);
ОУ - бал за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів НУВГП. ОУ = 10 балів і нараховується в разі подання заяви на спеціальності яким надається особлива підтримка.