Державне замовлення

 Обсяги державного замовлення у 2021 році будуть оприлюднені після погодження з МОН України

Обсяги державного замовлення у 2020 році 

Спеціальність

денна

заочна

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

5

0

1

0

Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю

051 Економіка (освітньо-професійна програма)

Управління персоналом та економіка праці

1

1

Інформаційні технології в бізнесі

051 Економіка (освітньо-наукова програма)

Управління персоналом та економіка праці

10

0

071 Облік і оподаткування

8

4

072 Фінанси, банківська справа та страхування

8

2

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

3
3


2

2


1

Управління навчальним закладом

           
           Управління проектами

Управління фінансово-економічною безпекою

075 Маркетинг

3

0

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

6

3

101 Екологія

9

3

113 Прикладна математика

8

0

122 Комп’ютерні науки

Прикладна інформатика

17

0

123 Комп’ютерна інженерія

8

3

133 Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів


10


11


0


1

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Машини і обладнання сільського виробництва

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

14

5

144 Теплоенергетика

4

0

145 Гідроенергетика

10

0

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

15

6

183 Технології захисту навколишнього середовища

3

1

184 Гірництво

9

5

191 Архітектура та містобудування

7

0

192 Будівництво та цивільна інженерія

Автомобільні дороги і аеродроми

7


8


12


3


27


2


5


2

2

Водопостачання та водовідведення

Міське будівництво та господарство

Мости і транспортні тунелі

Промислове і цивільне будівництво;

Теплогазопостачання і вентиляція

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

7

1

1

Землеустрій та кадастр

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідроінформатика

1


2


2

0

Гідротехнічне будівництво

Водна інженерія та водні технології

201 Агрономія

Агрохімія і ґрунтознавство

12

2

205 Лісове господарство

10

5

207 Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси

2


0

Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів

227 Фізична терапія, ерготерапія

10

2

242 Туризм

3

0

263 Цивільна безпека

Охорона праці

2

0

274 Автомобільний транспорт

15

3

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

10

0

281 Публічне управління та адміністрування

Державна служба

5

0

0

Місцеве самоврядування

292 Міжнародні економічні відносини

5

0

Всього

335

57