Державне замовлення

 Обсяги державного замовлення у 2021 році будуть оприлюднені після погодження з МОН України

Обсяги державного замовлення у 2021 році 

Спеціальність

денна

заочна

2021

2021

051 Економіка (освітньо-професійна програма)

Управління персоналом та економіка праці

2

1

Бізнес- аналітика

2

0

Інформаційні технології в бізнесі

0

0

053 Психологія

2

0

071 Облік і оподаткування

7

2

072 Фінанси, банківська справа та страхування

6

1

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

5

0

Управління навчальним закладом

0

0

Управління проекту

0

1

Управління фінансово-економічною безпекою

0

0

075 Маркетинг

2

1

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

4

2

101 Екологія

15

4

113 Прикладна математика

9

0

122 Комп’ютерні науки

Прикладна інформатика

16

4

123 Комп’ютерна інженерія

12

5

133 Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

14

0

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

6

0

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

12

2

144 Теплоенергетика

7

0

145 Гідроенергетика

12

0

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

16

5

183 Технології захисту навколишнього середовища

10

5

184 Гірництво

10

10

191 Архітектура та містобудування

12

0

192 Будівництво та цивільна інженерія

Автомобільні дороги і аеродроми

16

0

Водопостачання та водовідведення

11

0

Енергетична ефективність будівель та обстеженні інженерних систем

5

1

Міське будівництво та господарство

16

0

Мости і транспортні тунелі

5

0

Промислове і цивільне будівництво;

45

2

Теплогазопостачання і вентиляція

11

1

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

14

0

193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології

7

0

Землеустрій та кадастр

8

1

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідроінформатика

1

1

Гідротехнічне будівництво

3

1

Водна інженерія та водні технології

3

201 Агрономія

Агрохімія і ґрунтознавство

15

2

205 Лісове господарство

10

5

207 Водні біоресурси та аквакультура

Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів

5

0

227 Фізична терапія, ерготерапія

12

2

242 Туризм

2

1

263 Цивільна безпека

Охорона праці

3

0

274 Автомобільний транспорт

15

5

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

11

0

281 Публічне управління та адміністрування

Державна служба

1

0

Місцеве самоврядування

0

292 Міжнародні економічні відносини

2

0

Всього

399

65