Державне замовлення

Максимальні обсяги державного замовлення у 2021 році будуть оприлюднені після погодження з МОН України

Максимальні обсяги державного замовлення у 2020 році

(Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти)

Шифр

Назва спеціальності (освітньої програми)

Обсяг прийому Максимальний обсяг державного замовлення у 2020 році
Денна форма Заочна форма
014.03 Середня освіта (Історія) 25 5 5
015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) 50 10 5
017 Фізична культура і спорт (фіксований обсяг) 120 2 0
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями) 50 5 0
031 Релігієзнавство 40 10 5
034 Культурологія 50 5 0
051 Економіка (Економічна кібернетика; Бізнес-аналітика та управління персоналом і економіка праці) 120 5 5
053 Психологія 40 5 5
061 Журналістика 30 5 0
071 Облік і оподаткування 280 5 5
072 Фінанси, банківська справа та страхування 100 10 5
073 Менеджмент 120 14 5
075 Маркетинг 50 9 5
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 150 9 9
081 Право 100 13 0
101 Екологія 70 19 5
103 Науки про Землю (Геологія; Гідрологія) 65 9 0
106 Географія 40 10 5
113 Прикладна математика 110 19 0
121 Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей) 50 10 0
122 Комп’ютерні науки 130 17 5
123 Комп’ютерна інженерія 55 13 9
126 Інформаційні системи та технології 50 5 6
133 Галузеве машинобудування 100 23 5
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 100 24 6
144 Теплоенергетика 60 5 6
145 Гідроенергетика 140 5 5
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 150 37 6
162 Біотехнології та біоінженерія 30 5 0
183 Технології захисту навколишнього середовища 55 9 5
184 Гірництво 110 24 5
191 Архітектура та містобудування (фіксований обсяг) 50 15 -
192 Будівництво та цивільна інженерія 720 102 5
193 Геодезія та землеустрій 240 45 5
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 100 37 5
201 Агрономія 50 20 5
207 Водні біоресурси та аквакультура 80 5 5
208 Агроінженерія 50 10 5
227 Фізична терапія, ерготерапія 100 11 0
241 Готельно-ресторанна справа 60 5 5
242 Туризм 60 5 5
263 Цивільна безпека (Охорона праці)
50 5 0
274 Автомобільний транспорт 160 23 6
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 90 18 9
281 Публічне управління та адміністрування 40 5 0
292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес) 50 5 0