Перелік спеціальностей для вступників на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІНСТИТУТ ПРАВА

КодНайменування спеціальності
081  Право

ІНСТИТУТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я