Перелік предметів НМТ та/або ЗНО

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти

Код та назва спеціальності (спеціалізації, освітньої програми))

Споріднені спеціальності

Вид вступного випробування
(ваговий коефіцієнт)

шифр

назва

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

015.39 Професійна освіта
(цифрові технології)

Спеціальності галузей знань:
 01 Освіта/Педагогіка
12 Інформаційні технології

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

051 Економіка (економічна кібернетика)

051

Економіка

1. НМТ або ЗНО з укр. мови і літератури (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5)

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

113 Прикладна математика

113

Прикладна математика

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

121

Інженерія програмного забезпечення

122

Комп’ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія

121 Інженерія програмного забезпечення

113

Прикладна математика

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

121

Інженерія програмного забезпечення

122

Комп’ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія

122 Комп’ютерні науки

Спеціальності галузі знань 12 Інформаційні технології

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

123 Комп’ютерна інженерія

121

Інженерія програмного забезпечення

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

122

Комп’ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія

126 Інформаційні системи і технології

121

Інженерія програмного забезпечення

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

122

Комп’ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальності галузі знань 14 Електрична інженерія

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. . НМТ або ЗНО з математики (0,5)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Спеціальності галузей знань: 12 Інформаційні технології;
14 Електрична інженерія; 15 Автоматизація та приладобудування; 17 Електроніка та телекомунікації
1. НМТ або ЗНО з української мови(0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою

101 Екологія

101

Екологія

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

205

Лісове господарство

206

Садово-паркове господарство

183 Технології захисту навколишнього середовища

101

Екологія

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

102

Хімія

161

Хімічні технології та інженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

183

Технології захисту навколишнього середовища

193 Геодезія та землеустрій

Обмеження відсутні

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

201 Агрономія

Спеціальності галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5)

207 Водні біоресурси та аквакультура

207

Водні біоресурси та аквакультура

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

241 Готельно-ресторанна справа

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. НМТ або ЗНО з укр. мови і літератури (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5)

241

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм

242 Туризм

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. НМТ або ЗНО з укр. мови і літератури (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5)

241

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм

Навчально-науковий інститут охорони здоров`я

227 Фізична терапія, ерготерапія

223

Медсестринство

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5)

224

Технології медичної діагностики та лікування

017 Фізична культура і спорт

Обмеження відсутні

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5) або творчий конкурс (0,5)

Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури

162 Біотехнології та біоінженерія

Спеціальності галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

226

Фармація, промислова фармація

191 Архітектура та містобудування

191

Архітектура та містобудування

1. НМТ або ЗНО з укр. мови і літератури (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

192

Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

Обмеження відсутні

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

263 Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

263

Цивільна безпека

Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування

103 Науки про Землю (геологія)

103

Науки про Землю

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

184

Гірництво

103 Науки про Землю (гідрологія)

103

Науки про Землю

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

144 Теплоенергетика

Спеціальності галузей знань: 13 Механічна інженерія; 14 Електрична інженерія; 15 Автоматизація та приладобудування; 17 Електроніка та телекомунікації; 19 Архітектура та будівництво

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

145 Гідроенергетика

Спеціальності галузей знань: 13 Механічна інженерія ; 14 Електрична інженерія; 15 Автоматизація та приладобудування та галузі знань 19 Архітектура та будівництво

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Спеціальності галузі знань 19 Архітектура та будівництво

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5)

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

1. НМТ або ЗНО з укр. мови і літератури (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5)

061

Журналістика

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

051 Економіка (бізнес-аналітика)

051

Економіка

1. НМТ або ЗНО з укр. мови і літератури (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

051 Економіка (управління персоналом та економіка праці)

051

Економіка

1. НМТ або ЗНО з укр. мови і літератури (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5)

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

053 Психологія

Обмеження відсутні

1. НМТ або ЗНО з укр. мови і літератури (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5)

071 Облік і оподаткування

051

Економіка

1. НМТ або ЗНО з укр. мови і літератури (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1. НМТ або ЗНО з укр. мови і літератури (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

073 Менеджмент

051

Економіка

1. НМТ або ЗНО з укр. мови і літератури (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5)

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

241

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм

275

Транспортні технології

075 Маркетинг

051

Економіка

1. НМТ або ЗНО з укр. мови і літератури (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5)

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

051

Економіка

1. НМТ або ЗНО з укр. мови і літератури (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5)

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

281 Публічне управління та адміністрування

051

Економіка

1. НМТ або ЗНО з укр. мови і літератури (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5)

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

292 Міжнародні економічні відносини

051

Економіка

1. НМТ або ЗНО з укр. мови і літератури (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5)

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Навчально-науковий інститут права

081 Право

081

Право

1. НМТ або ЗНО з укр. мови і літератури (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5)

Навчально-науковий механічний інститут

133 Галузеве машинобудування

Спеціальності галузі знань 13 «Механічна інженерія»

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5) або

184 Гірництво

184

Гірництво

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики(0,5)

208 Агроінженерія

Спеціальності галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

274 Автомобільний транспорт

Спеціальності галузей знань: 13 «Механічна інженерія»; 14 «Електрична інженерія»; 18 «Виробництво та технології»; 27 «Транспорт»

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

275. 03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Спеціальності галузі знань 27 «Транспорт»

1. НМТ або ЗНО з української мови (0,5);
2. НМТ або ЗНО з математики (0,5)

 

*примітка

Для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб зараховуються бали:

  • перший предмет - українська мова (українська мова та література) національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років;
  • другий предмет - будь-який на вибір вступника з національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років.