Документи та строки прийому

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування навчання вступників  для здобуття ступеня магістра
     - осіб, на основі базової та повної вищої освіти для спеціальностей: 011 "Освітні, педагогічні науки", 201 "Агрономія", 205 "Лісове господарство", 207 "Водні біоресурси та аквакультура"; 
     - осіб, на основі повної вищої освіти (друга вища освіта) для всіх спеціальностей за кошти фізичних та/або юридичних осіб (окрім спеціальності 081 «Право»), проводиться в такі терміни.

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

5 серпня

15 вересня

19 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів

22 серпня

21 вересня

02 листопада

Терміни проведення вступних випробувань

25 серпня - 28 серпня

22 вересня

- 25 вересня

03 листопада  -

06 листопада

Терміни оприлюднення списку рекомендованих

01 вересня

не пізніше 26 вересня

не пізніше
12 листопада

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:

на місця державного замовлення - до 18:00 
6 вересня

не пізніше
28 вересня

не пізніше
14 листопада

за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 11 вересня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11 вересня

не пізніше
30 листопада

не пізніше
30 листопада

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра, крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 081 «Право», проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

12 травня – 05 червня (18:00 год)

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

розпочинається 01 серпня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту

05 серпня – 22 серпня

15 вересня –
21 вересня

19 жовтня –
02 листопада

Основна сесія єдиного вступного іспиту

01 липня

Додаткова сесія єдиного вступного іспиту

Проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти

Терміни проведення фахових вступних випробувань

05 серпня – 26 серпня

22 вересня

- 25 вересня

03 листопада  -

06 листопада

Надання рекомендацій для зарахування

01 вересня

26 вересня

не пізніше
12 листопада

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:

на місця державного замовлення - до 18:00
6 вересня

не пізніше
28 вересня

не пізніше
14 листопада

за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 11 вересня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 11 вересня 

не пізніше
30 листопада

не пізніше
30 листопада

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада

  Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «ПРАВО», проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

12 травня – 05 червня (18:00 год)

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

розпочинається 01 серпня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

05 серпня – 22 серпня

15 вересня –
21 вересня

19 жовтня –
02 листопада

Основна сесія єдиного вступного іспиту

01 липня

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

03 липня

Додаткова сесія єдиного вступного іспиту та сесія єдиного фахового вступного випробування

Проводяться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти

Надання рекомендацій для зарахування

01 вересня

26 вересня

не пізніше
12 листопада

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:

 до 18:00 6 вересня

не пізніше
28 вересня

не пізніше
14 листопада

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 11 вересня  

не пізніше
30 листопада

не пізніше
30 листопада

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада

     Під час вступу для здобуття ступеня магістра, зі спеціальностей де передбачені Єдиний вступний іспит з іноземної мови та Єдине вступне фахове випробування, мають право на вступ за результатами  вступних іспитів у НУВГП :
     - особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
     - особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
     -вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2020 року.

 ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ
І) ЗАЯВА встановленого зразка
     1. Вступники для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви тільки в паперовій формі.
     2. Вступники для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка», 20 «Аграрні науки та продовольство») на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви:
     - тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
     - тільки у паперовій формі:
          -  для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у НУВГП та/або квотою для іноземців;
          -  для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;
          -  за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-квліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
          -у разі подання іноземного документа про освіту;
          -у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства;
          -  у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
          -  у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
          -  у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії.
     Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

ІІ) Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
     1. документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
     2. 
військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
     3. 
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
     4. документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.
     У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.

ІІІ) До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
     1. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
     2. копію військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
     3. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
     4. копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами випадках);
     5. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

     Особи, які подали заяви після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування зобов'язані виконати вимоги для зарахування подати особисто оригінали:
     1. документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
     2. е
кзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами випадках)

    Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).