Документи та строки прийому

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра, крім спеціальності 081 «Право», проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

11 травня – 03 червня (18:00 год)

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (особи зазначені в пункті 10 розділу "Пільги") 22 червня – 25 червня (18:00 год) 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

розпочинається 01 липня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту

15 липня –
23 липня (18:00 год)

15 вересня –
21 вересня

19 жовтня –
02 листопада

Основна сесія єдиного вступного іспиту

30 червня

Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту

Проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України

Терміни проведення фахових вступних випробувань

19 липня – 30 липня

22 вересня

- 25 вересня

03 листопада  -

06 листопада

Надання рекомендацій для зарахування

02 серпня

27 вересня

не пізніше
11 листопада

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:

на місця державного замовлення - до 18:00
07 серпня

не пізніше
29 вересня

не пізніше
13 листопада

за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше 11 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 12 серпня 

не пізніше
30 листопада

не пізніше
30 листопада

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада

  Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «ПРАВО», проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування

11 травня – 03 червня (18:00 год)

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (особи зазначені в пункті 10 розділу "Пільги") 22 червня – 25 червня (18:00 год) 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

розпочинається 01 серпня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

15 липня – 
23 липня (18:00 год)
 

15 вересня –
21 вересня

19 жовтня –
02 листопада

Основна сесія єдиного вступного іспиту

30 червня

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування

02 липня

Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту 

Проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України

Надання рекомендацій для зарахування

02 серпня

27 вересня

не пізніше
11 листопада

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:

 до 18:00 07 серпня

не пізніше
29 вересня

не пізніше
13 листопада

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 12 серпня  

не пізніше
30 листопада

не пізніше
30 листопада

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада

     Під час вступу для здобуття ступеня магістра, зі спеціальностей де передбачені Єдиний вступний іспит з іноземної мови та Єдине вступне фахове випробування, мають право на вступ за результатами  вступних іспитів у НУВГП :
     - особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
     - особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
     -вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2021 року.

 ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ
І) ЗАЯВА встановленого зразка
     1. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви:
     - тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
     - тільки у паперовій формі:
          -  для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів у НУВГП;
          -  для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти;
          -  за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-квліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
          -у разі подання іноземного документа про освіту;
          -у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства;
          -  у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
          -  у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
          -  у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії.
     Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. 

ІІ) Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
     1. документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
     2. 
військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
     3. 
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
     4. документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.
     У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.

ІІІ) До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
     1. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
     2. копію військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
     3. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
     4. копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами випадках);
     5. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

     Особи, які подали заяви після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування зобов'язані виконати вимоги для зарахування подати особисто оригінали:
     1. документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
     2. е
кзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами випадках)

    Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).