Друга вища освіта

Сайт інституту післядипломної освіти

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Сьогодні діяльність інституту здійснюється за такими напрямками:

  • надання послуг з отримання другої вищої освіти;
  • підвищення кваліфікації фахівців за широким спектром спеціальностей та напрямків;
  • організація і проведення різноманітних навчальних курсів, семінарів за замовленнями підприємств та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності;
  • сертифікація персоналу галузі землевпорядкування та геодезії.

Серед принципово нових завдань, які стоять сьогодні перед інститутом післядипломної освіти є насамперед робота щодо підготовки кадрів до внутрішньої сертифікації, більш глибоке проникнення на міжнародні ринки освітянських послуг, нарощування та оновлення матеріально-технічної та навчально-науково-методичної бази, пошук і впровадження нових, сучасних і більш гнучких форм співпраці з потенційними замовниками, в тому числі проведення виїзних семінарів та курсів на місцях, реалізація програм заочно-дистанційного навчання.

Спеціально для потреб різних галузей народного господарства постійно діють курси підвищення кваліфікації. Навчальні програми курсів щороку оновлюються у відповідності до розвитку науки, техніки і технологій. Це дозволяє здійснювати професійне навчання фахівців галузей на найвищому науково-теоретичному рівні.

В інституті післядипломної освіти при НУВГП можна здобути другу вищу освіту за всіма базовими спеціальностями Університету.

Претендент на здобуття другої вищої освіти повинен мати вищу освіту з освітнім рівнем «Бакалавр», «Спеціаліст» або «Магістр».

Форма навчання – заочна. Термін навчання 1 рік 4 місяці.

Зарахування здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань (додаткового, фахового та іспиту з іноземної мови) із врахуванням середнього балу документу про вищу освіту.