Інститути

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

Наші студенти навчаються у сучасних комп’ютерних класах з найновішим програмним забезпеченням, які об’єднані в єдину мережу і підключені до Інтернету.
Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою (ННІАЗ) утворений у 2013 році. До його складу увійшли факультети екології та природокористування (ФЕП) і землеустрою та геоінформатики (ФЗГ), які в свою чергу створені у результаті поділу факультету екології та землевпорядкування у 2003 році.
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ Інститут економіки та менеджменту

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ Інститут економіки та менеджменту

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту – найбільший структурний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування, у якому щороку навчаються від двох до трьох тисяч студентів денної, заочної, дистанційної форм навчання з усіх регіонів України, а також з країн Європи, Азії, Африки.
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ Інститут Охорони здоров'я

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ Інститут Охорони здоров'я

Навчально-науковий інститут Охорони здоров'я утворений в січні 2018 року. До його складу входить 3 кафедри: Методико-психологічних дисциплін, кафедра фізичної терапії, ерготерапії, теорії та методики фізичного виховання
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ Інститут права

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ Інститут права

Навчально-науковий інститут права утворений в лютому 2015 року. До його складу входить 4 кафедри: спеціальних юридичних дисциплін, конституційного права та галузевих дисциплін, відновного правосуддя та приватної детективної діяльності, правових природоохоронних дисциплін.
Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури

Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури

За роки функціонування інституту встановлено тісні міжнародні зв’язки з навчальними закладами Польщі, Білорусії, Словаччини, Росії, Німеччини та інших країн.Студенти ННІБА мають можливість проходити навчальну та виробничу практики з прослуховуванням лекцій та проходженням лабораторних занять, в навчальних закладах Польщі.
Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики та водного господарства

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики та водного господарства

Даний інститут за напрямом діяльності університету, де готують фахівців спеціальностей і спеціалізацій, актуальних для різних галузей України, насамперед водного господарства. Підготовка спеціалістів із водогосподарських спеціальностей ведеться у навчальному закладі вже 85 років. За цей час дипломи інженерів отримали більше 20 тисяч фахівців.
Навчально-науковий механічний інститут

Навчально-науковий механічний інститут

Інститут має Центр навчально-виробничої підготовки студентів в с.Любомирка Рівненського району, механічні майстерні, філіали кафедр на виробництві, Центр підготовки і перепідготовки водіїв, де студенти вивчають сучасну техніку, проходять навчальні та виробничі практики.