Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

Деканат
Ми в соц.мережі
Співпраця: «Люблінська політехніка», «Варшавська політехніка», «Свентокшиська політехніка Кельценського технологічного університету», «Вища професійна державна школа в Хелмi»
Навчається: денна форма - 666 студентів, заочна форма - 121 студентів

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки створено на базі факультету прикладної математики та комп’ютерно-інтегрованих систем 12 квітня 2013 року.

У свою чергу факультет прикладної математики та комп’ютерно-інтегрованих систем було створено у 2000 році. Деканом факультету від моменту його заснування був доктор технічних наук, професор Власюк А.П.

Перелік запропонованих спеціальностей (освітніх програм) з присвоєнням ступенів і тривалості навчання за кожною з них з підготовки фахівців у навчально-науковому інституті автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

КОДСпеціальність (освітня програма)СтупіньФорма навчанняТермін навчання (вступ на основі ПЗСО)Термін навчання (вступ на основі ОПР "Фаховий молодший бакалавр")Термін навчання (вступ на основі ОКР "Молодший спеціаліст")Термін навчання (вступ на основі базової вищої освіти)
051Економіка (Економічна кібернетика)БакалаврДенна/заочна1р.10м./ 1р.10м.
051Економіка (Інформаційні технології в бізнесі)МагістрДенна/заочна1р.4м.
113Прикладна математикаБакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м.1р.10м./ 1р.10м.
113Прикладна математикаМагістрДенна/заочна1р.4м.
121Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)БакалаврДенна3р.10м.2р.10м.2р.10м.
122Комп'ютерні наукиБакалаврДенна/ заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м.1р.10м./ 1р.10м.
122Комп'ютерні науки (Прикладна інформатика)МагістрДенна/заочна1р.4м.
015.39Професійна освіта (Цифрові технології)БакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м.1р.10м./ 1р.10м.
123Комп’ютерна інженеріяБакалаврДенна/заочна3р.10м./ 3р.10м.2р.10м.1р.10м./ 1р.10м.
151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїБакалаврДенна/заочна3р.10м./ 3р.10м.2р.10м1р.10м./ 1р.10м.
151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Робототехніка та штучний інтелект)БакалаврДенна/заочна3р.10м./ 3р.10м.2р.10м.1р.10м./ 1р.10м.
151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїМагістрДенна/заочна1р.4м.
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаБакалаврДенна/заочна3р.10м./ 3р.10м.2р.10м.1р.10м./ 1р.10м.
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаМагістрДенна/заочна1р.4м.
126Інформаційні системи та технологіїБакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м.1р.10м./ 1р.10м.
123Комп’ютерна інженеріяМагістрДенна/заочна1р.4м.