Інститут економіки та менеджменту

Деканат
Ми у соц.мережі
Співпраця: Програми подвійного диплома в провідних університетах Польщі, Угорщини або Німеччини
Навчаються: денна форма 1057 студентів, заочна форма 705 студентів

У навчально-науковому інституті економіки та менеджменту навчальний процес відповідає високим освітнім стандартам, а його якість забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький персонал: 21 докторів наук, професорів, 82 кандидати наук, доценти, 5 академіків, членів-кореспондентів галузевих академій наук України, 4 заслужених працівники галузі, 16 відмінників освіти України, здібні й творчі молоді педагоги.

Перелік запропонованих спеціальностей (освітніх програм) з присвоєнням ступенів і тривалості навчання за кожною з них з підготовки фахівців у навчально-науковому інституті економіки та менеджменту

КОДСпеціальністьСтупіньФорма навчанняТермін навчання (вступ на основі ПЗСО)Термін навчання (вступ на основі ОПР "Фаховий молодший бакалавр")Термін навчання (вступ на основі ОКР "Молодший спеціаліст")Термін навчання (вступ на основі базової вищої освіти)
011Освітні, педагогічні науки (Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю)БакалаврДенна/заочна3р.10м.
011Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)МагістрДенна/заочна1р.4м.
011Освітні, педагогічні науки (Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю)МагістрДенна/заочна1р.4м.
014.03Середня освіта (Історія)БакалаврДенна/заочна3р.10м.2р.10м2р.10м
029Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)БакалаврДенна3р.10м.2р.10м1р.10м
034Культурологія (Креативна та цифрова культура)БакалаврДенна/заочна3р.10м.
034Культурологія (Міжнародні культурні зв'язки та міжкультурні комунікації)БакалаврДенна/заочна3р.10м.
051Економіка (Управління персоналом і економіка праці)БакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м1р.10м
051Економіка (Бізнес-аналітика)БакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м1р.10м
051Економіка (Управління персоналом і економіка праці) - Освітньо-професійна програмаМагістрДенна/заочна1р.4м.
051Економіка (Управління персоналом і економіка праці) - Освітньо-наукова програмаМагістрДенна1р.9м
051Економіка (Бізнес-аналітика)МагістрДенна/заочна1р.4м.
053ПсихологіяБакалаврДенна/заочна3р.10м.
053ПсихологіяМагістрДенна/заочна1р.4м.
061ЖурналістикаБакалаврДенна/заочна3р.10м.
071Облік і оподаткуванняБакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м1р.10м
071Облік і оподаткування (Аудит та податковий консалтинг)МагістрДенна/заочна1р.4м.
071Облік і оподаткуванняМагістрДенна/заочна1р.4м.
072Фінанси, банківська справа та страхуванняБакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м1р.10м
072Фінанси, банківська справа та страхуванняМагістрДенна/заочна1р.4м.
073МенеджментБакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м1р.10м
073Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)МагістрДенна/заочна1р.4м.
073Менеджмент (Менеджмент інноваційної діяльності)МагістрДенна/заочна1р.4м.
073Менеджмент (Менеджмент природоохоронної діяльності)МагістрДенна/заочна1р.4м.
073Менеджмент (Управління навчальним закладом)МагістрЗаочна1р.4м.
073Менеджмент (Управління проектами)МагістрДенна/заочна1р.4м.
073Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)МагістрДенна/заочна1р.4м.
075МаркетингБакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м1р.10м
075МаркетингМагістрДенна/заочна1р.4м.
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьБакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м1р.10м
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)МагістрДенна/заочна1р.4м.
281Публічне управління та адміністрування (Державна служба)МагістрДенна/заочна1р.4м.
281Публічне управління та адміністрування (Місцеве самоврядування)МагістрЗаочна1р.4м.
281Публічне управління та адмініструванняБакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м2р.6м.
292Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)БакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м2р.10м
292Міжнародні економічні відносиниМагістрДенна/заочна1р.4м.