Інститут економіки та менеджменту

Деканат
Ми у соц.мережі
Співпраця: Програми подвійного диплома в провідних університетах Польщі, Угорщини або Німеччини
Навчаються: денна форма 1057 студентів, заочна форма 705 студентів

У навчально-науковому інституті економіки та менеджменту навчальний процес відповідає високим освітнім стандартам, а його якість забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький персонал: 21 докторів наук, професорів, 82 кандидати наук, доценти, 5 академіків, членів-кореспондентів галузевих академій наук України, 4 заслужених працівники галузі, 16 відмінників освіти України, здібні й творчі молоді педагоги.

Перелік запропонованих спеціальностей (освітніх програм) з присвоєнням ступенів і тривалості навчання за кожною з них з підготовки фахівців у навчально-науковому інституті економіки та менеджменту

КОДСпеціальністьСтупіньФорма навчанняТермін навчання
011Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)МагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці
011Освітні, педагогічні науки (Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю)МагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці
014.03Середня освіта (Історія)БакалаврДенна/заочна4 роки
029Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Управління інформаційними комунікаціями)БакалаврДенна4 роки
034Культурологія (Креативна та цифрова культура)БакалаврДенна/заочна4 роки
034Культурологія (Міжнародні культурні зв'язки та міжкультурні комунікації)БакалаврДенна/заочна4 роки
051Економіка (Управління персоналом і економіка праці)БакалаврДенна/заочна4 роки/5 років
051Економіка (Бізнес-аналітика)БакалаврДенна4 роки
051Економіка (Управління персоналом і економіка праці)МагістрДенна/заочнаосвітньо-наукова програма - 1 рік 9 місяців; освітньо-професійна програма - 1 рік 4 місяці
051Економіка (Бізнес-аналітика)МагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці
051Економіка (Економіка довкілля і природних ресурсів)МагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці
053ПсихологіяБакалаврДенна/заочна4 роки
053ПсихологіяМагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці
061ЖурналістикаБакалаврДенна/заочна4 роки
071Облік і оподаткуванняБакалаврДенна/заочна4 роки/5 років
071Облік і оподаткуванняМагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці
072Фінанси, банківська справа та страхуванняБакалаврДенна/заочна4 роки/5 років
072Фінанси, банківська справа та страхуванняМагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці
073МенеджментБакалаврДенна/заочна4 роки/5 років
073Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)МагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці
073Менеджмент (Менеджмент інноваційної діяльності)МагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці
073Менеджмент (Менеджмент природоохоронної діяльності)МагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці
073Менеджмент (Управління навчальним закладом)МагістрЗаочна1 рік 4 місяці
073Менеджмент (Управління проектами)МагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці
073Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)МагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці
075МаркетингБакалаврДенна/заочна4 роки/5 років
075МаркетингМагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьБакалаврДенна/заочна4 роки/5 років
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)БакалаврДенна/заочна4 роки/5 років
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка туристичного, готельного та рестораного бізнесу)БакалаврДенна/заочна4 роки/5 років
076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)МагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці
281Публічне управління та адміністрування (Державна служба)МагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці
281Публічне управління та адміністрування (Місцеве самоврядування)МагістрЗаочна1 рік 4 місяці
281Публічне управління та адмініструванняБакалаврДенна/заочна4 роки/5 років
292Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)БакалаврДенна/заочна4 роки/5 років
292Міжнародні економічні відносиниМагістрДенна/заочна1 рік 4 місяці