Навчально-науковий механічний інститут

Деканат
Ми в соц.мережі
Співпраця: Вища школа економіки та інновацій в Любліні, Люблінська Політехніка (Польща), Технічний університет - Варна (Болгарія), Свєнтокшинська політехніка (Польща)
Навчається: денна форма - 750, заочна форма - 480

Навчально-науковий механічний інститут створений на базі факультету, який розпочав свою діяльність у далекому 1936 році.
Протягом тривалого періоду свого існування інститут  запровадив глибокі традиції наукової та викладацької діяльності для підготовки інженерів.
За цей час інститут підготував і випустив у світ тисячі високопрофесійних фахівців, серед яких є керівники державних установ, депутати Верховної Ради України, доктори наук, професори, доценти.
Сьогодні професорсько-викладацький склад інституту, дотримуючись давніх традицій, наполегливо працює в напрямку підвищення рівня організації навчального процесу, фахової підготовки спеціалістів та магістрів.
Під час навчання в інституті студенти мають широкі можливості для занять громадською та науково-дослідною роботою, спортом, художньою самодіяльністю. Серед них чимало переможців і призерів всеукраїнських і міжнародних олімпіад.

Перелік запропонованих спеціальностей (освітніх програм) з присвоєнням ступенів і тривалості навчання за кожною з них з підготовки фахівців у навчально-науковому механічному інституті

КОДСпеціальність (освітня програма)СтупіньФорма навчанняТермін навчання (вступ на основі ПЗСО)Термін навчання (вступ на основі ОПР "Фаховий молодший бакалавр")Термін навчання (вступ на основі ОКР "Молодший спеціаліст")Термін навчання (вступ на основі базової вищої освіти)
274Автомобільний транспортБакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м.1р.10м./ 2р.10м.
274Автомобільний транспортМагістрДенна/заочна1р.4м.
275.03Транспортні технології (на автомобільному транспорті)БакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м.1р.10м./ 2р.10м.
275.03Транспортні технології (на автомобільному транспорті)МагістрДена/заочна1р.4м.
133Галузеве машинобудування (Комп’ютерне конструювання мехатронних систем)БакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м.1р.10м./ 2р.10м.
133Галузеве машинобудування (Створення та експлуатація машин і обладнання)БакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м.1р.10м./ 2р.10м.
133Галузеве машинобудуванняБакалаврДенна/заочна2р.10м.1р.10м./ 2р.10м.
133Галузеве машинобудування (Інжиніринг машин та обладнання)МагістрДенна/заочна1р.4м.
184ГірництвоБакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м.1р.10м./ 2р.10м.
184ГірництвоМагістрДенна/заочна1р.4м.
208АгроінженеріяБакалаврДенна/заочна3р.10м./ 4р.10м.2р.10м.2р.10м.
208АгроінженеріяМагістрДенна/заочна1р.4м.