Інститут Охорони здоров'я

Деканат
Навчаються: денна форма 195 студентів, заочна форма 56 студентів
Співпраця: Програми подвійного дипломування та стажування в провідних університетах Польщі

Навчально-науковий інститут охорони здоров’я (ННІОЗ) розпочав свою діяльність 15 лютого 2018 року, у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», До складу ННІОЗ увійшли: кафедра фізичної терапії, ерготерапії; кафедра медико-психологічних дисциплін; кафедра теорії та методики фізичного виховання. Серед професорсько-викладацького складу інституту: 2 доктори медичних наук, доктор біологічних наук, доктор наук фізичного виховання і спорту, 2 кандидати медичних наук, кандидат педагогічних наук, кандидат біологічних наук, 4 кандидати наук фізичного виховання і спорту, старші викладачі, асистенти. Вчене звання професора мають 3 доктори наук, один – провідний науковий співробітник, 4 доценти. На базі ННІОЗ функціонують 5 навчальних лабораторій, спеціалізовані аудиторії, наукова електронна бібліотека, реабілітаційний центр. Враховуючи високий рівень організації навчального процесу, інститут охорони здоров’я готує фахівців, здатних вирішувати сучасні проблеми фізичної терапії та ерготерапії, розробляти науково-обґрунтовані проекти з оздоровлення населення та реабілітації пацієнтів з різними нозологіями.

 

Перелік запропонованих спеціальностей (освітніх програм) з присвоєнням ступенів і тривалості навчання за кожною з них з підготовки фахівців у навчально-науковому інституті охорони здоров'я

 

КОДСпеціальністьСтупіньФорма навчанняТермін навчання (вступ на основі ПЗСО)Термін навчання (вступ на основі ОПР "Фаховий молодший бакалавр")Термін навчання (вступ на основі ОКР "Молодший спеціаліст")Термін навчання (вступ на основі базової вищої освіти)
017Фізична культура і спортБакалаврДенна/заочна3 р.10м.2р.10м.2 р.10 м.
017Фізична культура і спорт (Фізкультурно-спортивна реабілітація)БакалаврДенна/заочна3 р.10м.2р.10м.2 р.10 м.
017Фізична культура та спорт (Фітнес та рекреація)МагістрДенна/заочна1р.4м.
017Фізична культура та спорт (Фізкультурно-спортивна реабілітація)МагістрДенна/заочна1р.4.м.
227Фізична терапія, ерготерапіяБакалаврДенна3 р.10м.2р.10м.2 р.10 м.
227Фізична терапія, ерготерапіяМагістрДенна/заочна1р.4 м.