Назва галузі

Природничі науки

Науки про Землю (Прикладна геологія та захист довкілля в надрокористуванні)

Код

103

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

  • "Прикладна геологія та захист довкілля в надрокористуванні"

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS.

Вимоги до рівня освіти вступників

Наявність ступеня бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної магістерської роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

Вивчається професійно-орієнтованими курсами та дисциплінами вільного вибору студентів.

Програмні результати навчання

‒ Аналізувати особливості природних та антропогенних систем і об'єктів геосфер Землі;
‒ Розробляти, керувати та управляти проектами в науках про Землю;
‒ Вміти здійснювати екологічну оцінку, аудит, ліцензування використання надр;
‒ Знати основні принципи управління підприємств сфери надрокористування;
‒ Розробляти та впроваджувати механізми територіального геопланування;
‒ Вирішувати практичні задачі наук про Землю у сфері прикладної геології та захисту довкілля в надрокористуванні;
‒ Використовувати сучасні методи моделювання та обробки геоінформації;
‒ Оцінювати еколого-економічний вплив на довкілля надрокористування;
‒ Приймати ефективні рішення в сфері прикладної геології для забезпечення захисту довкілля в надрокористуванні.

Практика/Стажування

Науково-дослідна практика

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються проектами геологічного вивчення і дослідно-промислової розробки корисних копалин та захисту довкілля в надрокористуванні. Можуть працювати в галузях геологорозвідки; на підприємствах Державної служби геології та надр України;; на гірничодобувних підприємствах; у проектних і вишукувальних організаціях; в геологічних сервісних компаніях, малих підприємствах та науково-дослідних інститутах, підприємствах сфери охорони навколишнього середовища; в органах державного управління і місцевого самоврядуванн.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 22 лютого 2023